identifikuje nebezpečné aktivity a situace vyskytující se v digitálním prostředí a odůvodní, proč je důležité chránit zde bezpečí své i ostatních, včetně ochrany osobních údajů

CZB-VZB-003-ZV9-011
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • analyzuje konkrétní modelové situace používání digitálních zařízení ve vztahu k bio-psycho-sociálnímu zdraví.
  • dodržuje dobu stanovenou pro práci s digitálními zařízeními 
  • vyhodnotí možné dopady chování v konkrétních modelových situacích používání digitálních zařízení ve vztahu ke zdraví a bezpečí
  • dodržuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Vypracujte tabulku, do níž zaznamenejte v průběhu týdne dobu, při které používáte digitální technologie. Vyhodnoťte vlastní čas strávený užíváním digitálních technologií z hlediska jejich nadměrného užívání.

Sledujte videa s ukázkami, jak žáci využívají digitální zařízení v každodenním životě, ve škole i ve volném čase. Průběžně odpovídejte za otázky v Pracovních listech. Diskutujte o chování žáků z hlediska ochrany zdraví a bezpečí.

Popis ověřování

Úloha ověřuje orientaci žáků v možných negativních dopadech nadužívání digitálních technologií na fyzické a psychosociální zdraví a schopnost kriticky zhodnotit vlastní návyky při  práci s digitálními technologiemi. Žáci pracují s elektronickým pracovním listem, zaznamenávají čas strávený prací s digitálními technologiemi v osobním životě a kriticky hodnotí jejich nadužívání. Při řešení úlohy jsou použita videa, na jejichž obsah žáci reagují záznamem v Pracovním listu. Zjištěné informace sdílejí se spolužáky. 

Materiály k použití: 

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Pohyb_ve_skole_Video_3.mp4

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Prace_s_PC_Video_1.mp4

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Dopravni_situace_Video_6.mp4

Tabulka k záznamu činnosti s digitálními technologiemi DVZVZ01-v02_Příloha 5 - Tabulky Google

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Dopravni_situace_Pracovni_list_k_videu_6.pdf

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Prace_s_PC_Pracovni_list_k_videu_1.pdf

https://digigram.cz/dvz/#:~:text=DVZVZ05_Vliv_digitalnich_technologii_na_zdravi_Pohyb_ve_skole_Pracovni_list_k_videu_3.pdf