pohybuje se samostatně a bezpečně v běžném silničním provozu v roli chodce, cyklisty, spolujezdce, cestujícího ve veřejné dopravě, řeší modelové dopravní situace a zvládá zásady bezpečného chování v případě dopravní nehody

CZB-VZB-003-ZV9-013
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • prokáže znalost vybavení kola, především povinných prvků výbavy
  • zdůvodní používání bezpečnostních prvků ve výbavě cyklisty

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Zařaďte prvky výbavy jízdního kola do správného sloupce: 

dvě na sobě nezávislé brzdy – zvonek – světlomet s bílým světlem – zadní svítilna červené barvy – kryt řetězu – zadní odrazka červené barvy – oranžové odrazky na obou stranách pedálů – účinné blatníky povinné vybavení (i pro jízdu za snížené viditelnosti) doporučené vybavení 

 

povinné vybavení (i pro jízdu 

za snížené viditelnosti)

doporučené vybavení
  
  
  
  
  
  

Popis ověřování

Žák má prokázat znalost vybavení kola, především povinných prvků výbavy. 

Povinné vybavení (i pro jízdu za snížené viditelnosti): dvě na sobě nezávislé brzdy – světlomet s bílým světlem – zadní odrazka červené barvy – zadní svítilna červené barvy – oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Doporučené vybavení: zvonek – kryt řetězu – účinné blatníky 

Vybavení kola je dáno přílohou vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Přilba cyklistů sice nespadá do vybavení kola, ale je ze zákona povinným vybavením cyklisty do 18 let. Žáci se o bezpečnosti při jízdě na kole učí již na 1. stupni ZŠ a bezpodmínečná znalost vybavení kola je jedním z předpokladů bezpečné jízdy na kole v době docházky na ZŠ i v dalším životě. Žáci by měli mít většinou vlastní zkušenosti s jízdou na kole a lze s nimi o vybavení kola diskutovat.

K propojení dovednosti pohybovat se bezpečně v silničním provozu je možno využít didaktické materiály včetně testových úloh BESIP. 

https://besip.cz/Vzdelavani/Projekty-a-souteze/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu