využívá geotechnologie k získávání, zpracování, vizualizaci a sdílení geografických dat za účelem řešení reálných problémů

GEO-GEO-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • Vytvoří prezentaci (plakát, mapu, video aj.) na téma můj den od rána do večera, a kde a jak mi pomáhaly geotechnologie. 
  • Uvede příklady přínosného a naopak nesprávného (neetického) používání globálních navigačních satelitních systémů jako zdroje dat a metod pro určování a sledování polohy na Zemi.
  • S pomocí internetu vyhledá příklad profese (nebo veřejné nebo soukromé společnosti), která využívá geotechnologie, a připraví prezentaci s představením konkrétních úkolů a činností. Vysvětlí, proč ho/ji zvolený příklad profese zaujal.
  • Vytvoří webovou mapu s prezentací informací získaných o vybraném vodním toku v okolí bydliště nebo školy a představí v ní příklady míst doporučených k zlepšení (s využitím fotografií, krátkých zvukových a filmových záznamů, náčrtů, historických fotografií apod.).

Ilustrace očekávaného výkonu

Způsob ověřování:

  • písemná práce
  • písemný test

Krátký textový popis:

Cílem očekávaného výkonu je:

Žák na základě práce s vybranou WMS provede základní analýzy v prostoru, jenž mají za cíl vyřešit konkrétní každodenní situace.

 

Charakteristika, popis záměru autora: Jedná se o sekvenci úloh (úlohy na sebe navazují), které vedou žáka k práci s nejrozšířenějším webovým mapovým portálem v Česku. Domníváme se, že práce s tímto portálem vytváří základy práce v dalším geoinformačních systémech a zároveň pro 6. třídy, kde je velmi často toto učivo vyučováno, je řešení každodenních situací vhodné. Autoři zvolili jeden konkrétní příklad oblasti, úlohy lze však aplikovat i na jiná místa nebo po drobné úpravě i na jiné webové mapy (např. google mapy).

V této sekvenci úloh se zaměřujeme na postupné kroky 4–7 a na aplikaci znalostí i prokázání dovedností práce s WMS.

 

 

1. Vyhledejte na mapě vesnici Štichovice v Plzeňském kraji. Které město s více než 1 tis. obyvateli se nachází na západ od Štichovic. Manětín

 

2. Napiš číslo autobusu, který staví na zastávce Štichovice. Dále uveď, do kterých sídel tento autobus jezdí. číslo 354, jezdí do Rabštejna a Kralovic

 

3. Mají lidé možnost si ve Štichovicích nakoupit základní potraviny? Pokud ano, napiš adresu a otevírací dobu obchodu s potravinami. 

Štichovice 25, 33141 Štichovice, Česko

Pondělí 7–16:30

Úterý 10–16

Středa 7–16:30

Čtvrtek 10–16

Pátek 7–16:30

Sobota zavřeno

Neděle zavřeno

 

 

4. Na základě letecké mapy odhadni, jakou hospodářskou činností se podnik zabývá a proč.

Zabývá se zemědělskou činností.

 

6. Navrhni základní itinerář pro cestu z Prahy (Václavské náměstí) do Štichovic. Zvol nejrychlejší trasu (uveď délku jízdy) a uveď velká sídla, přes které bude nutné jet. Bude nutné mít na tuto cestu dálniční známku?

Délka jízdy: 1:28

Itinerář: Praha - Hostivice - Nové Strašecí - Jesenice - Žihle - Mladotice

Dálniční známka: ANO × NE

 

 

 

7. Jako turista plánuješ výlet ze Štichovic do Mladotic. Připrav si detailní popis trasy (např. délka, čas, turistické značky, po kterých se půjde, výškový profil apod.). 

 

 

Poznámka: všechna data byla získána prostřednictvím mapy.cz