Geografie

divider

-

Očekávané výsledky učení

Geografie a její metody poznávání

Přírodní a socioekonomické prostředí a jejich vzájemné interakce

Místa a regiony světa

Udržitelnost života na Zemi