interpretuje prostorové uspořádání půd a bioty a jejich změny jako výsledek společného působení klimatu, reliéfu a lidských aktivit

GEO-GEO-002-ZV9-007
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • Přiřadí k danému místu odpovídající klimagram a fotografii vegetace z nabídky. 
  • U vybraných druhů rostlin a živočichů zdůvodní, proč se na některých místech vyskytují a jinde ne. 
  • Charakterizuje přírodní podmínky daného místa a jejich proměny během roku. 
  • Odhadne jídelníček přírodních národů daného místa (čím se mohli lidé v daném místě živit před nástupem globalizace). 
  • Na konkrétním místě v krajině rozliší, které charakteristiky místa byly ovlivněny lidskou činností, do jaké míry a jakým způsobem.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

 

Cílem očekávaného výkonu je:

Žák dokáže na základě přírodní charakteristiky biomu a popisu jeho polohy a využití člověkem pojmenovat biom, pro který je daná charakteristika typická. 

 

Charakteristika, popis záměru autora: Jedná se o úlohu, která spojuje znalosti a porozumění více složek přírodní sféry, konkrétně podnebí, biomu a půd (půdních typů), včetně jejich rozmístění ve světě. Dále úloha dává do souvislosti tyto složky přírodní sféry s využitím člověkem (zaměřeno především na kroky 2 a 3).

 

 

 

Tabulka uvádí typické charakteristiky čtyř vybraných biomů. Na základě informací z tabulky napiš název biomu do prvního sloupce tabulky. 

 

BiomPřevažující podnebíPřevažující typ půdPříklad využití člověkemPoloha
Stepimírné, suchéčernozeměpěstování obilíStředozápad USA, východní části Ukrajiny
Tajga mírné, chladné a vlhképodzoly těžba dřevaseverní části Severní Ameriky a Eurasie 
Tropický deštný les podnebí s minimálními ročními výkyvy teplot a s velkými úhrny srážekčervenozemě a žlutozemě deforestrace, vznik zemědělské půdyRovníkové oblasti, např. Amazonie
Pouštětropické, suchénevyvinuté pouštní půdyomezené, soustředěno v oázáchvelká část severní Afriky