na základě porozumění průběhu a příčinám globalizace demonstruje její pozitivní i negativní důsledky na přírodu a společnost v různých místech a regionech

GEO-GEO-002-ZV9-011
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • vytvoří krátký seznam opatření, které mohou zavedením v místě bydliště napomoci řešení jednoho nebo více globálních problémů
  • na příkladu jím vlastněného/ užívaného výrobku/služby doloží hospodářskou nebo kulturní provázanost světa (Na příkladu globální firmy vysvětlí principy činnosti nadnárodních korporací, vč. lokalizace jejích hlavních částí v různých regionech světa) 
  • uvede příklady toho, co má společného se svým vrstevníkem z libovolné země světa 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žáci vytvoří seznam problémů, které vnímají ve svém bydlišti. Identifikují, které mají globální přesah, tzn. jsou důsledkem nebo příčinou globálního problému nebo procesu. S pomocí nástrojů jako je brainstorming, SWOT analýza navrhnou seznam opatření a nástrojů, které mohou přispět k řešení či zmírnění těchto problémů v duchu hesla mysli globálně, jednej lokálně. Výstupem může být prezentace, poster či školní akce, která má přesah do místní komunity na bázi aktivního občanství.