uvede hlavní příčiny a důsledky aktuálních mezinárodních a regionálních konfliktů a příklady snah o jejich řešení

GEO-GEO-002-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • na základě mediálních zpráv za určité období vytvoří tematickou mapu aktáulních ohnisek napětí/konflitků ve světě
  • na základě znalostí příčin konfliktů vytvoří jednoduchou typologii konfliktů, jednotlivé typy dokládá konkrétními příklady z minulosti i současnosti, které lokalizuje na mapě 
  • popíše a analyzuje vybraný konflikt na základě předem stanovených kritérií ( např. příčiny, důsledky, prostorový aspekt, jak byl konflikt ukončen) 
  • diskutuje minulé i současné příklady mírového úsilí ve světě

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

S pomocí různých ověřených zdrojů vytvoří žáci tematickou mapu světa zachycující nejvýznamnější konflikty posledních dekád, ke každému konfliktu zjistí informace dle předem stanovených parametrů, jako je příčina konfliktu, jeho délka, dopady konfliktu na obyvatelstvo a přírodu, jaké byly snahy o jeho řešení a jakým způsobem byl konflikt vyřešen. Na základě této mapy sestaví jednoduchou typologii konfliktů dle jejich příčiny a pokusí se hledat prostorové aspekty.