rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení

INF-INF-002-ZV9-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • Analyzuje problém – prozkoumá a pochopí podstatu problému, formuluje vstupy a výstupy. Pro výpočet obvodu, obsahu a úhlopříčky je nutné znát strany obdélníka.
  • Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části. Proměnné, obvod, obsah, úhlopříčka.
  • Rozdělí jednotlivé řešitelné části na dílčí úkoly. Vytvoří hierarchii úkolů, identifikuje a určí priority. Moduly: zadání, obvod, obsah, úhlopříčka, formulace výsledků. 
  • Navrhne kroky řešení jednotlivých úkolů. Vzorce pro výpočty.

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Vytvořte algoritmus, který umí na základě zadaných dat vypočítat obvod, obsah a úhlopříčku daného obdélníka.