rozumí sledu instrukcí, které jsou sdělovány zřetelně a týkají se osvojovaných témat

JJK-CJA-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • žák se řídí zadanými pokyny (instrukce ve výuce, navigace ve městě, aj.)
 • žák seřadí instrukce dle logické posloupnosti (např. recept, instrukce k použití přístroje)
 • žák seřadí obrázky dle logické posloupnosti (např. pracovní návod)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Krátký textový popis:

 1. brainstorming možných instrukcí - nejprve individuálně, porovnání ve dvojicích, 

společný zápis na tabuli

 1. každý žák si připraví sám za sebe pět různých instrukcí
 2. žáci vytvoří dvojice
 3. vzájemná navigace ve dvojicích - cca 5 min./žák
 4. se zavázanýma očima (ve skupině, kde je bezpečné klima), pouze dobrovolně, ostatní s otevřenýma očima
 5. reflexe - vzájemná zpětná vazba žáků:
 • jak se dařilo spolužákovi plnit zadané instrukce
 • v jaké roli jsem se cítil lépe a proč

 

Ilustrativní úloha: 

You will become navigators. Your role is to navigate your classmates around the classroom. You can use some of the following instructions: go straight on, turn left, turn right, climb a chair, sit on the desk, turn around, put ….. on the chair, etc. Please create at least five different commands. Optional - the student who is being navigated can wear a blindfold. Remember to give very precise instructions, your classmate´s safety is in your hands. After five minutes you are going to change roles.