Receptivní řečové dovednosti (poslech s porozuměním a čtení s porozuměním)

divider

Očekávané výsledky učení