rozumí krátkým zprávám, mluveným i psaným, z oblasti svého zájmu

JJK-CJA-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák porozumí obsahu jednoduchých zpráv (např. vzkazů, oznámení, hlášení, e-mailů, textových zpráv nebo zpráv v médiích). Obsah těchto zpráv je přizpůsoben tak, aby oslovil zájmy a potřeby žáka a aby mu umožnil procvičovat jazykové dovednosti v kontextu, který ho motivuje.

Porozumění obsahu mluveného a psaného textu je klíčovou komunikační dovedností uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ pro žáky staršího školního věku, části Audio-visual Reception a Written Reception.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • průběžně sdílí zážitky v rámci skupiny žáků
  • vyhledává zprávy na témata z oblasti zájmu žáků, zpracovává jednoduché prezentace
  • seznamuje se s aktualitami na současná témata (zpravodajství, noviny, internet)

Očekávané výsledky učení