používá konkrétní informace vyhledané v jednoduchých autentických materiálech, které se vztahují k jeho potřebám a zájmům

JJK-CJA-001-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák pracuje s autentickým zdrojem či materiálem (např. reklama, prospekt, jídelní lístek, jízdní řád, krátké video), který obsahuje stručné a jasné informace. Žák se zorientuje v autentickém materiálu, který obsahuje stručné a jasné informace, a najde požadovanou informaci.

Porozumění konkrétním informacím v mluveném textu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ pro žáky staršího školního věku, část Spoken Reception, odpovídá soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa a společnosti, akcentuje pohled na potřeby budoucnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s ukázkami autentických zdrojů – např. jídelní lístek, leták, plakát, webová stránka
  • vyhledává konkrétní informace v různých zdrojích
  • porovnává získané informace z různých zdrojů
  • samostatně vyhledává informace k zadanému tématu, včetně výběru vhodných zdrojů

Očekávané výsledky učení