Receptivní řečové dovednosti (poslech s porozuměním a čtení s porozuměním).

divider