rozumí konkrétní informaci v jednoduchých autentických materiálech, které se vztahují k jeho potřebám a zájmům

JJK-DCJ-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák dokáže pracovat s autentickým materiálem (např. reklama, prospekt, jídelní lístek, jízdní řád, plakát, leták, krátké video), který obsahuje stručné a jasné informace. Prokáže schopnost zorientovat se v něm, najít požadovanou informaci a využít ji pro další řešení.

Každý žák se v průběhu svého života dostane do situací, kdy bude nucen vyhledat nějakou informaci v autentických materiálech (například na dovolené). Ačkoli se jedná o materiály, s nimiž žáci přicházejí do styku také ve své zemi (jídelní lístek, jízdní řád…), mohou mít v různých zemích odlišnou strukturu nebo podobu. Očekávaný výstup rozvíjí u žáků multikulturní myšlení, vede je k poznání, že i známá věc může vypadat odlišně. Schopnost přijímat prvky cizí kultury obsažené v těchto jednoduchých autentických materiálech a pracovat s nimi přirozeně podporuje toleranci a uvědomění, že nelze vše posuzovat pouze prizmatem vlastní kultury.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s různými typy autentických materiálů, které mohou být individualizovány podle zájmu žáka
  • porovná autentický materiál s materiálem didakticky adaptovaným, který zná např. z učebnice
  • vyhledá požadovanou informaci v autentickém materiálu
  • porovná vyhledané informace v různých autentických materiálech
  • prokáže porozumění konkrétním informacím, které v autentickém materiálu vyhledal

Očekávané výsledky učení