rozumí konkrétním informacím v jednoduchém mluveném projevu, který je pronášen zřetelně a týká se osvojovaných témat

JJK-CJA-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák při poslechu krátkého monologu nebo dialogu prokáže porozumění konkrétním předvídatelným informacím z okruhu procvičovaných témat (např. údaji o množství a ceně v kontextu nakupování).

Porozumění konkrétním informacím v mluveném textu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ pro žáky staršího školního věku (část Spoken Reception), odpovídá soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa a společnosti, akcentuje pohled na potřeby budoucnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje klíčové informace v mluveném projevu
  • v mluveném projevu zaznamená i další podrobnosti k poskytnutým informacím
  • postupně rozvíjí svou schopnost využívat jazykové prostředky vyšší úrovně prostřednictvím prezentace ukázek textů

Očekávané výsledky učení