rozumí hlavním myšlenkám krátkých psaných textů týkajících se každodenních témat

JJK-CJA-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění hlavní informaci či hlavním bodům psaných textů, které odpovídají osvojovaným tématům a se kterými se může setkat v reálném životě (např. životní styl, koníčky, sport, počasí).

Porozumění obsahu mluveného projevu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, odpovídá soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa a společnosti, akcentuje pohled na potřeby budoucnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vybere vhodný titul k textu
  • přiřadí text k obrázku 
  • formuluje hlavní myšlenky odstavce, textu
  • uspořádá jednotlivé částí textu tak, aby vznikl smysluplný příběh
  • identifikuje důležité informace v textu

Očekávané výsledky učení