modeluje kladná desetinná čísla pomocí reálných situací

MJA-MAT-001-ZV5-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

modeluje a čte desetinné číslo se dvěma desetinnými místy reálnou situací (účtenka v obchodě, délka, popř. výška…)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Vybarvi 0,8 obdélníku na obrázku. 

b83c3f2e46f57c250199d8a7f0c54e0a

 

 

Petr si zapsal: Je vybarveno 0,3 obdélníku modře. O kterém obdélníku Petr píše? 

bd0d180c4a7cb25523f5649fde2b3092

 

6309b85c55be92e4f54d8651f0769cf5
66ac640dba2a9ff000e4d4f2197261b9

 


 

Ve čtvercové síti je zakreslen malý obdélník, který představuje 0,2 velkého obdélníku. Dokresli velký obdélník do sítě.

 

b806b9d9327ab68536681a86c1bd1157

 

 

Ve čtvercové síti vyznač barevné obrazce, pro které platí: 

a) červený obrazec je 0,4 celého čtverce,

b) modrý obrazec je 0,04 celého čtverce, 

c) zelený obrazec je 0,25 celého čtverce. 

Zapiš desetinným číslem, jaká část čtverce zůstala nevybarvena. 

 

b9deafb67d979f9f4e07e4647c0fedef

 

 

1056f680b6da042683acd64d9764cdd8

zdroj: TIMSS 2011

 

 

vyznačí desetinné číslo na číselné ose

 

Urči desetinné číslo A, které je vyznačené na číselné ose šipkou. Vyznač na dané číselné ose čísla 0, 1,8 a 3. 

 

3b25cb2ad5362b13713e21797830aaaa

 

 

7e082e34d263a0e5f6f7be74b4a46f35

zdroj: TIMSS 2015

 

 

převádí některé jednoduché zlomky (polovina, čtvrtina, tři čtvrtiny, pětina, desetina, setina, … ) na desetinná čísla a obráceně a vyznačí je na číselné ose 

 

Vyznač na číselné ose čísla: 0,33; 0,3; 0,03; 0,30; 3/10; 3/100; 33/100. V případě potřeby stupnici rozšiř. 01a56de87e44546686019d3afeed0707

 

 

porovná dvě desetinná čísla se dvěma desetinnými místy

 

4bb7a536bcbc4dc9df9c1ea944a7e04f

zdroj: TIMSS 2015

 

 

zaokrouhlí desetinné číslo na celé/přirozené číslo

 

 

používá desetinná čísla při převádění jednotek míry

 

 

sčítá a odčítá desetinná čísla

 

290a08c897829f23676ba3abdf3c027a

zdroj: TIMSS 2015

 

 

řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly

Šli jsme trasou, která má přibližně 18 km. Každá trasa byla tvořena třemi úseky. Trasa A: 10,8 km - 4,5 km - 2,6 km. Trasa B: 12,4 km - 1,7 km - 4,5 km. Trasa C: 9,5 km - 1,6 km - 5,7 km. Kterou trasou jsme šli?