Matematika

divider

Vzdělávací obor je zároveň integrovanou vzdělávací oblastí se shodnou charakteristikou.

Očekávané výsledky učení

Číslo a početní operace

Měření a výpočty

Geometrie v rovině a v prostoru

Statistika a pravděpodobnost

Algebra