řeší reálné problémy pomocí poměru, úměry a procent

MJA-MAT-005-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • řeší reálné problémy pomocí poměru, včetně poměru zadaného neformálně (např. v kuchařském receptu) 
  • řeší reálné problémy obsahující sobě rovné poměry 
  • řeší reálné problémy související s přímou a nepřímou úměrností 
  • řeší reálné problémy s procenty 

Očekávané výsledky učení