řeší problémy s časovými údaji v kontextu reálných situací

MJA-MAT-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • řeší reálné problémy s časovými plány (např. rozvrhy, jízdní řády, itineráře)  
  • řeší problémy s převody času: mezi různými jednotkami času, 12hodinovým a 24hodinovým časem a časovými pásmy

Očekávané výsledky učení