vyhledá všechny prvky nebo skupiny prvků, které splňují dané podmínky

MJA-MAT-004-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • určí všechny možné výsledky pro situaci složenou ze dvou jednoduchých jevů
  • reprezentuje situaci vhodným způsobem, např. stromovým grafem  
  • najde vhodný organizační princip pro danou situaci, který umožní najít výsledek 

Očekávané výsledky učení