určí pravděpodobnost jevu různými způsoby pro rozhodování v dané situaci

MJA-MAT-004-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • určí pravděpodobnost jevu v intervalu 0 (jev nemožný) až 1 (jev jistý)   
  • určí pravděpodobnost jednoduchých i složených jevů, experimentem i výpočtem 

Očekávané výsledky učení