využívá k odhadu, měření a porovnávání nestandardní a standardní jednotky délky, obsahu a objemu

MJA-MAT-002-ZV9-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Převádí jednotky délky a objemu mezi různými systémy měření, když je uveden převodní vztah 

 

Odečítá ze stupnice na různých měřicích nástrojích (včetně interpolace)  

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

např.: převede 50 km na míle, 1 míle je přibližně 1,6 km 

 

např. určí vzdálenost pomocí měřidla apod., změří úhel pomocí úhloměru