skládá a rozkládá tělesa

MJA-MAT-003-ZV9-008
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Rozpozná průměty známého tělesa (tj. kvádru, krychle, hranolu, válce, kužele nebo jehlanu)  

 

Identifikuje síť známých těles (tj. kvádru, krychle, hranolu, válce, kužele nebo jehlanu)  

 

 

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

např. Určí průměty válce (pohledy shora, zepředu, z boku – půdorys, nárys, bokorys)