rozhoduje nebo spolurozhoduje o věcech, které se ho dotýkají a které souvisí s činností třídní nebo školní žákovské samosprávy nebo žákovskými iniciativami

PTS-DEM-000-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • prezentuje klíčové body ze schůzky, jednání, diskuze, která souvisí s jednáním třídní nebo školní samosprávy, nebo žákovské iniciativy 
  • s oporou o argumenty vyjadřuje své stanovisko k předkládaným návrhům nebo nápadům na zlepšení třídního, školního nebo blízkého okolí  
  • účastní se rozhodování nebo spolurozhodování o různých záležitostech, které jsou předloženy k projednání  
  • reflektuje své vlastní zapojení do rozhodování 
  • respektuje výsledky rozhodování a přijímá je i v případě, když jeho názor, návrh, podnět nebyl vybrán nebo akceptován 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žák se v rámci třídnických hodin / v jiném vědomém čase, kdy učitel pečuje o kolektiv třídy, účastní představení projektů navrhovaných žákovským parlamentem, aktivně o nich diskutuje a následně společně s ostatními rozhoduje o tom, jakou variantu třída preferuje. 

Zadání pro žáka

Zástupci třídy v žákovském parlamentu představili, co jim vzešlo z mapování školy (zjištění xy) a navrhli k tomu jako řešení 3 varianty projektů, které představují ve všech třídách. Potřebují získat podněty a rozhodnutí tříd o tom, co by si žáci školy přáli ze všeho nejvíc.

  • Napiš si ke každému ze 3 variant projektů své odpovědi na otázky: Jak je projekt podle tebe potřebný a jak dobře odpovídá na zjištění z mapování školy? Jak bys posoudil náročnost projektu na realizaci (zda bude parlament schopen jej úspěšně dokončit)? Jak vidíš přínosnost projektu pro žáky a učitele co do počtu lidí, kterých se bude týkat a aktivně je zapojovat?
  • Zformuluj si argumenty, který z projektů doporučuješ a proč?
  • Seřaď si projekty od 1. po 3. a připrav se na dvoukolové hlasování (budeš hlasovat pro jeden projekt ze 3 a následně opět pro jeden z těch dvou, které dostanou více hlasů).

Popis ověřování (z pohledu učitele) 

Učitel je průvodcem situace, a tak pečuje o to, aby zástupci parlamentu prezentovali co nejvíce informací o mapování i projektech. Ostatním žákům ve třídě pak vytváří podmínky pro to, aby mohli své stanovisko promyslet, vedli diskusi a následně se všichni zapojili do dvoukolového hlasování pomocí udělování “puntíků” nejprve ke všem 3 projektům a po sečtení ve druhém kolem k těm dvěma, které dostaly více hlasů. Vysvětluje, že je důležité, aby v obou kolech spolurozhodovali všichni ve třídě a aby výsledek třídy respektovali. Parlamenťáci tedy prezentují a poskytují informace, ostatní žáci nejprve zapisují odpovědi na otázky, mohou diskutovat a hlasují o variantách.