Demokracie a odpovědnost

divider

Obsahový okruh se zaměřuje na rozvoj demokratického myšlení a jednání a na uplatňování demokracie a odpovědnosti ve školním společenství i v běžném životě. Tento okruh podporuje demokratické rozhodování a spolurozhodování, zapojování se do společenství, reflektování vlastního přístupu a přínosu. Uplatňování odpovědnosti souvisí s dodržováním pravidel a dohod, s plněním povinností, s rozhodováním, v širším kontextu se jedná o přijímání zodpovědnosti za své chování a jednání. Demokracie a odpovědnost jsou proto představovány ve vzájemném vztahu. Pro osvojení je důležitá osobní praktická zkušenost s demokracií, která vede k rozvoji dovedností nezbytných pro demokracii i pro porozumění a ocenění demokracie jako hodnoty. Zásadní je proto vytvářet modelové nebo reálné příležitosti pro zapojování, rozhodování a uplatnění vlastního hlasu a aktivity žáků. 

Očekávané výsledky učení