rozpoznává příležitosti, jaké jemu i společnosti přináší propojenost světa, a rizika, která z propojenosti vyplývají

PTS-RPS-000-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • pojmenuje příležitosti a rizika propojenosti světa v oblasti jeho zájmu
  • představí, jak by mohl využít příležitosti, které mu přináší propojenost světa
  • navrhne, jakým způsobem může ovlivnit dění ve světě

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Žák může propojenost světa prozkoumávat na mnoha příkladech a z různých perspektiv. Fenomén globalizace a propojenosti světa je metodicky zpracován např. v publikacích Globální témata napříč předměty[1] či Bohouš a Dáša na tržišti světa[2]. Lekce, které se zabývají cestou vybraných potravin a výrobků ke spotřebitelům (např. banány, kakao, káva, bavlna) jsou podrobně zpracovány např. organizací Fairtrade Česko a Slovensko[3]

Příležitostem a rizikům propojenosti světa se může žák věnovat dle oblastí jeho zájmu nebo v rámci jednotlivých vzdělávacích oborů (např. propojenost světa v literatuře, filmu, sportu, lékařství, ochraně přírody, architektuře, technologiích atd.). Otázku propojenosti světa je vhodné také zařazovat do diskuzí nad aktuálními lokálními i globálními událostmi a procesy (volby u nás i ve světě, přírodní jevy, konflikty, migrace atd.) a propojovat ji s otázkou udržitelného světa. Při zvažování nad příležitostmi a riziky může žák své myšlenky třídit do T-grafu. Dále přemýšlí nad otázkou, jak si představuji svoji budoucnost, kterých příležitostí chci či můžu využít a na jaká rizika bych si měl dát pozor. 

Mohou navázat i návrhem a realizací lokálního projektu (v komunitě), který má globální přesah.

Popis ověřování

Učitel jednak sleduje, jak se žák zapojuje do diskuzí, jaké argumenty uvádí, co považuje za příležitost a co za riziko. Pozoruje, jak žák uvažuje o své budoucnosti a jak je schopen hledat lokální a globální souvislosti.

 

[1] ARPOK, o.p.s.: Globální témata napříč předměty, Metodická příručka pro učitele 2. stupně ZŠ. Olomouc 2023. ISBN 978-80-908831-2-3 

[2] Člověk v tísni, o.p.s.: Bohouš a Dáša na tržišti světa. Praha 2009. ISBN 978-80-86961-63-7

[3] https://fairtrade.cz/zapojte-se/vzdelavani/