zvažuje potřeby lidí v obtížných životních situacích či zasažených konfliktem a navrhuje možnosti řešení založené na vzájemné solidaritě, respektujícím soužití a míru

PTS-RPS-000-ZV9-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • posoudí na základě příběhů, za jakých okolností jsou lidé nuceni opouštět své domovy
  • pojmenovává konkrétní potřeby lidí, s jejichž situací se seznámil

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Příklady obtížných životních situací mohou být spojeny např. s otázkami migrace. Ukázkou, jak se tomuto tématu věnovat může být lekce Zůstat, nebo odejít?[1]. Žák se nejprve zamýšlí nad otázkou, za jakých okolností by dlouhodobě opustil své dosavadní bydliště. Poté se žáci prostřednictvím metody skládankové učení seznamují se čtyřmi příběhy různých lidí žijících na různých místech (suchem a konfliktem zasažené Somálsko, záplavová zóna na břehu rotterdamského přístavu, ostrov Kiribati ohrožený zánikem kvůli zvyšující se mořské hladině, zemědělská oblast v Mexiku trpící snižováním srážek). Žáci posuzují situaci jednotlivých lidí na základě dalších okolností zmíněných v textu – ekonomické situace v zemi, existence ochranných či preventivních opatření, situace na pracovním trhu, dostatek osobních financí atd. Poté se zamýšlejí, která z postav se podle nich pravděpodobně rozhodne k migraci ze země.

 

Posléze se dá navázat diskuzí a pojmenováním potřeb konkrétních lidí a jakým způsobem by bylo možné tyto potřeby naplnit. Žáci se mohou seznámit s příklady projektů rozvojové spolupráce, které podporují lidi v obtížných životních podmínkách přímo v zemi jejich původu.

Popis ověřování

V průběhu lekce žáci zaznamenávají do tabulky informace, které vyvodili z textu. Tyto informace jim spolu s diskuzemi ve skupinkách pomáhají k zamyšlení a k formování názorů. 

 


 

[1] Člověk v tísni, o. p. s.: Učíme o migraci, Metodika pro vyučující. Člověk v tísni, o.p.s., Človek v ohrození, n.o., Mondo, The Center for Citizenship Education, Praha 2022. Str. 56-69. ISBN 978-80-7591-066-0