uplatňuje a kombinuje při vlastní tvorbě linie, tvary, barvy v ploše i prostoru a objevuje vztahy mezi nimi

UAK-VFV-001-ZV5-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • vytvoří a následně kombinuje jednotlivé prvky mezi sebou navzájem a ve vztahu k celku 
  • uplatní zvolené prostředky a postupy spontánně i cílevědomě
  • uplatní jak ověřené postupy, tak experimenty a to s ohledem na bezpečnost svojí i ostatních
  • zapojí se do společné práce a přispěje podle svých schopností a nápadů k jejímu výsledku 

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Experimentální monotyp 

Monotyp je jednoduchá grafická technika – tisk z plochy. Je dostupná pro všechny a žáci si na ni mohou vyzkoušet míchání barev, nanášení barev na matrici, otiskování, manipulaci s různými nástroji pro kresbu apod. Postupy je možné různě variovat a dále kombinovat s dalšími technikami. 

Výtvarná tvorba s hračkami a bublifukem 

Lekce je volně inspirována kinetickými experimenty Petra Nikla, při nichž pohybující se objekty, zanechávají stopy, které se v průběhu času náhodně vrství a vytvářejí zajímavé náhodné obrazce. Stopy, které mohou být různě barevné, vznikají jak mechanickým pohybem, tak interaktivitou člověk a věci a mohou být nositeli dopředu neodhadnutelných (nenadálých) obsahů a významů. Lekci je vhodné pojímat jako velkoformátovou společnou práci.