realizuje tvůrčí záměr v oblasti filmu a audiovize s využitím vhodných oborových pojmů a zařízení

UAK-VFV-001-ZV9-005
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • umí napsat synopsi (krátký popis) filmového či audiovizuálního tvaru (krátkého filmu, reportáže, scénky)
 • popíše roli, v jaké se bude na díle podílet (autor, režisér, kameraman, střihač, moderátor…)
 • umí souvisle představit tvůrčí záměr s použitím oborových pojmů
 • zvládne připraví program filmového promítání, přehlídky, festivalu
 • umí vybrat vhodné technické vybavení pro natáčení a zpracování obrazu i zvuku

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Pitching audiovizuálního díla

Žáci před třídou prezentují návrh krátkého audiovizuálního díla. Skupina či jednotlivec si připraví stručnou a srozumitelnou prezentaci svého autorského záměru. Ten představí třídě poutavou formou na ploše max. 15 minut. Je možné využít powerpointové prezentace, ale i flipchart či zapojit projekci fotografií, krátkých videí či živou hereckou akci. Cílem aktivity je co nejvíce přiblížit autorský záměr a zároveň zaujmout spolužáky a přesvědčit je, že výsledné audiovizuální dílo bude zajímavé.

V prezentaci žák či skupina představí především:

 • Příběh připravovaného audiovizuálního díla
 • Postavy
 • Zamýšlenou techniku
 • Upřesní náplň práce v jednotlivých fázích výroby
 • Předpokládanou délku a náročnost jednotlivých realizačních fází
 • Kdo bude tvořit štáb a jaké pozice bude zastávat
 • Předpokládanou stopáž
 • Rozpočet
 • Plánovaný způsob uvedení díla (kdy a kde bude dílo prezentováno veřejnosti)

Ostatní žáci a učitel naplňují roli dramaturga a producenta. Doptávají se na nejasnosti, snaží se odhalit a upozornit na případné chyby či nedostatky v příběhu i plánovaném procesu realizace. Následně prostřednictvím hlasování audiovizuální dílo doporučí, či nedoporučí k realizaci.