uvede příklady výtvarného nebo filmového díla, kulturní tradice, kulturní instituce ve svém nejbližším okolí, lokalitě či regionu

UAK-VFV-003-ZV5-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • ze zdrojů si vyhledá uměleckou tvorbu (tradici), která je spjatá s regionem
  • uvede příklady kulturních institucí a akcí v blízkém okolí, regionu a uvede příklady aktivit, zážitků, s nimiž se může v těchto institucích setkat

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Návštěva místního kina (uvedený sled aktivit lze aplikovat i na jiné kulturní instituce s lektorským programem) 

  • krátká exkurze prostorem kina – seznámení s provozem, významem a historií, pravidly chování v této instituci 
  • krátký lektorský úvod pedagoga či pracovníka kina, jehož cílem je zasoustředění a vzbuzení zvědavosti  
  • soustředěná společná projekce 
  • následné navázané aktivity vedené lektorem přímo v samotné instituci nebo vyučujícím ve škole 

Filmová projekce ve škole

  • žáci zorganizují kolektivně filmovou projekci ve škole (ve spolupráci s vyučujícím zajistí technické zázemí, projektor, zvuk, film)
  • vytvoří letáky nebo pozvánky na akci
  • připraví si informace pro úvod pro spolužáky
  • film uvedou a představí