uvede příklady výtvarného nebo filmového díla, kulturní tradice, kulturní instituce ve svém nejbližším okolí, lokalitě či regionu

UAK-VFV-003-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s projevy umělecké tvorby a kultury ve svém nejbližším okolí, regionu. S dopomocí a na základě učitelova impulzu vyhledává místní, regionální umělecká díla nebo se seznamuje s uměleckými aktivitami a kulturními institucemi, kde s nimi může přijít do kontaktu. Uvede příklady projevů umělecké tvorby nebo uměleckých děl různých druhů umění ve svém okolí a stručně popíše jejich význam pro život v dané lokalitě i pro sebe samotného. OVU podporuje místně ukotvené učení. Pomáhá vytvářet vztah žáka k místu, kde žije, uměleckým a kulturním hodnotám, které má ve svém okolí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s různými a druhově pestrými projevy umělecké tvorby ve svém nejbližším okolí, lokalitě, regionu a vyhledává je
  • uvede příklady uměleckých děl různých druhů umění ve svém okolí
  • seznamuje se s významnými kulturními institucemi a tradicemi ve svém okolí, lokalitě, regionu
  • stručně popíše význam vybraných kulturních institucí a kulturních tradic ve svém okolí, regionu pro život v dané lokalitě i pro sebe samotného

Očekávané výsledky učení