realizuje svůj tvůrčí záměr prostřednictvím tvořivé hry a experimentu s využitím pohyblivého obrazu

UAK-VFV-001-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Při realizaci tvůrčího záměru využívá základní výtvarné techniky, pracuje tvořivě s pohyblivým obrazem za účelem vizualizace příběhu pro filmové zpracování s využitím analogických či digitálních nástrojů záznamu a využitím výtvarných technik.

Tvůrčím záměrem rozumíme stanovení si jednoduchého pracovního cíle, jako je například herecká etuda, krátká animace, televizní reportáž, reklama do školní televize nebo krátký film.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • tvůrčím způsobem pracuje na vzniku příběhu (zjednodušený storyboard, fotoscénáře, vyprávění filmového námětu)
 • vytvoří základní přístroj navozující iluzi pohybu (flipbook, praxinoskop…)
 • seznámí se prostřednictvím činností s prekinematografickými přístroji a s jejich pomocí objevuje princip pohybu ve filmu a audiovizuálních dílech
 • s pomocí baterky si vyzkouší princip laterny magiky
 • vytvoří jednoduchou animaci (pookénkové snímání, práce s loutkou, materiálem)
 • vyzkouší si jednoduchý záznam obrazu i zvuku a jejich přehrání v digitálním zařízení
 • s pomocí hudebních nástrojů a nalezených předmětů si vyzkouší ozvučení němého filmu
 • seznámí se s některými z jednoduchých projekčních přístrojů (např. meotar, projektor, 8 mm kamera, 16 mm kamera)
 • uspořádá a realizuje filmovou projekci (digitální, analogovou – popíše rozdíl v zážitku z obou)
 • pojmenuje význam tvořivé hry a experimentu pro sebe sama

Očekávané výsledky učení