Interpretace, vlastní tvorba a její sdílení

divider

Tematický okruh je zaměřený na dosažení výstupů, díky nimž žák různými uměleckými prostředky vyjadřuje podle individuálních schopností svoje vjemy, pocity, prožitky, představy, myšlenky, zpracovává různé náměty a témata, prezentuje svá díla a reflektuje proces individuální i skupinové tvorby.

Očekávané výsledky učení