Recepce a reflexe uměleckého díla

divider

Tematický okruh je zaměřený na dosažení výstupů, díky nimž se žák setkává s různými uměleckými díly, učí se porozumět jazyku různých druhů umění a s větší mírou porozumění reflektovat svůj zážitek ze setkání s uměním.

 

 

Očekávané výsledky učení