představí ostatním konkrétní výtvarné nebo architektonické dílo z jeho dosažitelného okolí a zdůvodní, proč ho zaujalo

UAK-VFV-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Výsledek učení podporuje vnímavost žáka vůči jeho blízkému okolí a motivuje ho k aktivnímu poznávání regionu, včetně vyhledávání historických údajů a odborných informací. Tyto informace představuje srozumitelnou a vstřícnou formou ostatním – spolužákům, učitelům, rodičům – prostřednictvím verbálního či jiného vyjádření (propagační leták, prezentace, fotografická řada, propagační video).

Výsledek učení směřuje k tomu, aby žák vztahoval znalosti historie i současnosti výtvarného umění na svůj region, což podporuje místně zakotvené učení a spoluutváří žákovu kulturní a sociální identitu. Identifikace žáka (nebo naopak rozpor) s uměleckými díly v jeho okolí je potenciálně významným zdrojem inspirace pro jeho vlastní tvorbu a zapojení se do kulturního dění.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně prozkoumává své dosažitelné okolí (okolí školy a domova, obec, region) z hlediska kulturních a historických památek, výtvarného umění a architektury
  • z tohoto okolí vybírá konkrétní výtvarná umělecká díla nebo architektonická díla, která jsou podle jeho názoru zajímavá i pro ostatní, a svůj výběr zdůvodní
  • informace prezentuje srozumitelnou a vstřícnou formou; může se jednat o verbální či jiné vyjádření, které zahrnuje např. tvorbu propagačního letáku, vytvoření prezentace, sestavení fotografické řady nebo vytvoření propagačního videa
  • vyjmenuje a dokáže doporučit významné pamětihodnosti, artefakty, významné osobnosti a kulturní tradice a instituce ze svého dosažitelného okolí

Očekávané výsledky učení