reflektuje význam udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, různými rolemi v životě

CSP-OSV-003-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na poznávání postavení práce v kontextu dalších životních rolí. Žák získává a reflektuje zkušenosti s udržováním rovnováhy mezi povinnostmi a volným časem, aktivitou a odpočinkem. Rozvíjí uvědomění, že rovnováha mezi různými složkami života přispívá ke spokojenosti i k efektivitě pracovních činností a umožňuje dosahování osobních cílů. 

Žák posuzuje, jak aktivity ve volném čase podporují jeho osobnostní, sociální a kariérový rozvoj. Prostřednictvím volnočasových aktivit získává žák možnost zdokonalovat se v různých oblastech a objevovat nové schopnosti, budovat sociální kontakty a zázemí pro udržitelný profesní rozvoj, v souladu s dalšími životními rolemi. Dokáže si stanovovat priority ve svém životě, reguluje nepřiměřená očekávání v míře naplňování povinností, pracovního výkonu, s respektem ke svým potřebám a zájmům.   

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje své priority a určuje si hlavní cíle a hodnoty, kterých chce dosáhnout
  • stanoví si hranice mezi povinnostmi a volným časem, aktivitou a odpočinkem
  • dokáže plnit své povinnosti s respektem ke svým potřebám a prioritám
  • slaďuje své povinnosti s dalšími rolemi ve svém životě
  • na základě svých preferencí si vytvoří vlastní strategii potřebné změny

Očekávané výsledky učení