využívá digitální technologie doporučeným způsobem k zefektivnění vlastní práce

KDI-RES-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • vedu žáky k samostatnému využívání digitálních technologií v konkrétních výukových situacích
  • vedu je ke sdílení zkušeností, k diskuzím a společnému hodnocení přínosů a rizik využití digitálních technologií v dané situaci
  • dbám na to, aby měl každý žák dostatek času a příležitostí se s každou novou technologií seznámit, vedu žáky ke vzájemné pomoci

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: efektivní využití digitálních technologií

  • reflektuje, které školní činnosti je možné efektivně zvládnout s využitím digitálních technologií

komponenta: využití digitálních nástrojů k inovaci procesů a produktů

  • navrhuje při školní práci různé možnosti využití digitálních technologií

komponenta: držet krok s vývojem digitálních technologií

  • přizpůsobuje využití digitálních nástrojů změnám

Očekávané výsledky učení