rozlišuje základní druhy filmu a popíše jejich základní výrazové prostředky, užívá základní oborové pojmy sloužící k popisu filmové formy

UAK-VFV-002-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák na jednoduchých příkladech, se kterými se dosud setkal, rozliší film hraný, dokumentární, animovaný, experimentální. Je schopný uvést konkrétní situaci z filmu, která měla podstatný vliv na jeho prožitky nebo postoje. K popisu takové situace využívá ve své aktivní slovní zásobě základní oborové pojmy (např. záběr, scéna, filmová postava, animace, loutka).

Základní orientace v druzích, žánrech a podobách filmové tvorby je základem audiovizuální gramotnosti a rozpoznání obsahů, které žáky v reálném životě obklopují. Vytváří základní orientační mřížku v záplavě audiovizuálního obsahu a připravují základ pro vlastní tvůrčí zapojení.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • u konkrétního filmu či ukázky popíše některé základní výrazové prostředky filmu (příběh, vyznění, hudba, střih, prostředí) a určí, o jaký druh filmu se jedná
  • v rámci komunikace o filmu vhodně užívá pojmy, které si osvojil (záběr, scéna, filmová postava, animace, loutka)

Očekávané výsledky učení