formuluje názor na konkrétní umělecká díla a projevy kultury, zejména z oblasti vizuálního umění, filmu a audiovize

UAK-VFV-003-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • vyhledal umělecké dílo, charakteristické pro jeho blízké okolí a svou volbu zdůvodnil
 • vyjádřil svůj postoj k tomuto dílu a vhodnou formou (např. diskusí, dotazníkem, anketou) ho porovnal s postoji ostatních
 • vyhledal a pojmenoval v díle konkrétní prvky, které ovlivňují jeho postoj či postoj ostatních k danému dílu
 • tvůrčím způsobem reflektoval vybrané umělecké dílo a představil tuto svou osobitou reflexi ostatním
 • porovnal vybrané umělecké dílo z hlediska výrazových prostředků s dílem, které si vybral jiný spolužák/skupina

 

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky:

 • vyhledejte umělecké dílo, charakteristické pro vaše nejbližší okolí. Může se jednat o nejstarší obraz v místním kostele, důležitou architektonickou památku nebo třeba o chátrající sochu ze 70. let. Vhodná je práce ve dvojici nebo malé skupině. S vyhledáním vhodného díla vám může pomoci učitel, rodiče, pracovník místního archivu apod.
 • vytvořte jednoduchý dotazník nebo anketu pro své spolužáky (učitele, rodiče apod.) a zeptejte se jich na názory, týkající se vybraného uměleckého díla
 • V čem se s ostatními v názoru na vybrané dílo shodujete a v čem se rozcházíte? V případě potřeby s ostatními nad výsledky ankety dále diskutujte.
 • Zjistěte si o vybraném díle co nejvíce informací a určete konkrétní prvky (stáří, velikost, umístění, barevnost, námět, textura apod.), které úzce souvisí s vašimi postoji či s postoji ostatních
 • S pomocí mobilního telefonu (nebo jiné, ve škole dostupné techniky) natáčejte krátká videa, na kterých bude zachyceno vybrané dílo (celek, detail, blízké okolí) a výroky, které se ho týkají (obdivné, kritické, nerozhodné, laické, odborné, dětské, dospělácké apod.).
 • Vzniklá videa protřiďte, seřaďte a podle potřeby doplňte informacemi a fakty, která jste o díle již dříve vyhledali. Výsledkem by mělo být video v délce přibližně 1 minuty.
 • Společně si své snímky promítněte a diskutujte, zda a jak se vaše vnímání vybraných děl proměnilo. Promítání se může uskutečnit v širším okruhu, než je vaše třída (škola, obec, projektový den apod.).
 • Tip pro navazující výuku: vyhledejte dostupné umělecké nebo dokumentární snímky, které se věnují podobnému tématu (sledují konkrétní umělecké dílo nebo projev kultury a různé reakce na něj) a popište, v čem se vaše postupy (obsahové či technické) shodují a v čem se liší.

Popis ověřování pro učitele:

Vyučující sleduje aktivitu a samostatnost žáků při hledání vhodného díla. Během přípravy a realizace ankety je vhodné zaměřit se na způsob kladení otázek – zda jsou uzavřené či otevřené, zda vedou k hodnocení nebo zamyšlení, jestli jsou předvídatelné nebo překvapivé. Při hledání informací k danému dílu je důležité, zda jsou žáci k dostupným zdrojům kritičtí a dokáží je třídit na základě jejich relevance. U natáčení a střihu videa je základním požadavkem předem definovaný tvůrčí záměr (žák si uvědomuje, že výběrem záběrů a způsobem vyprávění ovlivňuje názory a postoje diváka) a přiměřená srozumitelnost výsledku. Technické a formální parametry je možné řešit s ohledem na předchozí zkušenost žáků a technické a časové možnosti školy.