Spolupodílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití.

DDS-ZEH-000-PV1-003
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.