Zachytí autenticky své představy i prožitky různými výtvarnými prostředky a technikami. 

DDS-ZKV-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.