Správně vyslovuje většinu hlásek, ovládá dech, tempo a intonaci řeči.

DJP-JAR-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.