Používá slova ve správném tvaru a gramaticky správně formuluje věty.

DJP-JAR-000-PV1-003
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.