Zapamatuje si krátké texty a dokáže je reprodukovat.

DJP-JAR-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.