Rozumí předčítanému textu, vyprávění a soustředěně sleduje děj.

DJP-PDO-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.