Analyzuje děj, hodnotí jej, vyjadřuje se k jednání postav.

DJP-PDO-000-PV1-003
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.