Přijímá i vyjadřuje pozitivní ocenění.

DJP-SAE-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.