Zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí a terénu.

DJT-PHJ-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.