zprostředkuje hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace z krátkých jednoduchých psaných textů, které se týkají osvojovaných témat

JJK-CJA-004-ZV9-019
divider

Popis a zdůvodnění

Žák předá hlavní myšlenku a klíčové informace psaného textu osobě, která neměla možnost text číst nebo mu nerozuměla. 

Schopnost efektivně zprostředkovat hlavní myšlenky mluvených textů je důležitým aspektem komunikačních dovedností. Umožňuje sdílení důležitých informací, a tím podporuje vzájemné porozumění a pocit sounáležitosti. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v rámci SERRJ, zejména v části 3.4 Mediation.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s různými krátkými psanými texty, které se týkají osvojovaných témat
  • identifikuje hlavní myšlenky a klíčové informace
  • zpracovává a třídí informace, srozumitelně sděluje informace v ústní nebo psané podobě dalším osobám

Očekávané výsledky učení